Điểm tích lũy

02:34:05 25/08/2016        1468 lượt xem

TÍNH ĐIỂM TÍCH LŨY

 Nhằm tạo ra sự thân thiết, lâu dài giữa khách hàng và chúng tôi, Công ty đã xây dựng chương trình ưu đãi dành cho khách hàng thường xuyên mua hàng tại website: giatotnhat.com.vn trong đó có chương trình tích lũy điểm:

Điểm tích lũy nhận được sẽ tương ứng với giá trị của đơn hàng mà Quý khách đã thanh toán. Cứ 50.000 VNĐ  sẽ được thưởng 1 điểm tích lũy, mỗi điểm tích lũy có giá trị bằng 2.000 VNĐ (1 điểm = 2.000 VNĐ).

Ví dụ: Khi quý khách thanh toán đơn hàng đầu tiên, tổng giá trị đơn hàng = 2.500.000 vnđ, thì quý khách sẽ nhận được 50đ, từ đơn hàng thứ 2 quý khách sẽ được sử dụng 10% của số điểm tương ứng với 10.000 VNĐ.

Lưu ý

Khi dùng điểm để thanh toán phải thỏa mãn những điều kiện sau:

- Quý khách phải đăng ký thành viên mới được nhận điểm.

- Quý khách phải tích đủ 50 điểm mới được sử dụng thanh toán

- Mua hàng không đăng nhập bạn sẽ không được thanh toán bằng điểm cũng như được cộng điểm vào tài khoản.

- Điểm thưởng chỉ được cộng dồn vào tài khoản và có hiệu lực sau khi bạn nhận hàng và thanh toán xong. 

- Chỉ được sử dụng đến 10% của tổng điểm để thanh toán, nếu số điểm để thanh toán lớn hơn giá trị thanh toán của đơn hàng thì chỉ được thanh toán 10% của giá trị đơn hàng.

- Số điểm tích lũy của quý khách càng lớn thì giá trị điểm quy đổi để thanh toán càng lớn.

- Điểm tích lũy không có giá trị qui đổi thành tiền mặt, chỉ áp dụng đổi sản phẩm và giảm giá trực tiếp trên đơn hàng trong những lần mua hàng tiếp theo trên website: giatotnhat.com.vn, hệ thống sẽ hiển thị số điểm quý khách có và số điểm tối đa được quy đổi để thanh toán bên dưới đơn hàng đơn hàng.

- Trường hợp đổi hàng, số điểm tích lũy sẽ được tính lại dựa trên giá trị của sản phẩm mới được đổi. Trường hợp hủy trả hàng, số điểm tích lũy của đơn hàng sẽ không được tính.

- Điểm mua hàng tích lũy theo từng năm, quá trình tích lũy sẽ bắt đầu lại từ đầu khi sang năm mới và số điểm chỉ được sử đến ngày 31 tháng 12 của năm đấy.
- Hệ thống sẽ gửi tin Email hoặc tin nhắn SMS thông báo nhắc nhở: trước 1 tháng; trước 1 tuần; và trước 1 ngày so với ngày hết hạn, khi tiến hành reset lại điểm tích lũy. 

MÃ GIẢM GIÁ (VOUCHER)

Voucher là mã quà tặng, không có giá trị quy đổi ra tiền mặt. Khi mua hàng tại giatotnhat.com.vn hệ thống sẽ gửi đến Email của khách một mã giảm giá. Mã này được sử dụng mua sản phẩm trên website: giatotnhat.com.vn 

Giá trị Mã Voucher: 50.000vnđ - 100.000vnđ

Thời gian sử dụng mã: 10 ngày kể từ khi nhận được mã voucher qua email.

Phạm vi sử dụng:

-  Cho tất cả đơn hàng có giá trị tối thiểu từ 500.000vnđ - 1.000.000vnđ khi mua hàng tại website: giatotnhat.com.vn 

-  Áp dụng tất cả các hình thức thanh toán.

-  Không áp dụng cho các sản phẩm khuyến mãi.

-  Mỗi đơn hàng chỉ sử dụng 1 mã voucher.

- Mỗi mã voucher chỉ được sử dụng một lần

 Nội dung mã Voucher gồm:

- Số mã voucher:

- Thời gian sử dụng:

- Mệnh giá: