Ý nghĩa của chỉ số IP ghi trên đèn LED

03:13:44 11/05/2016        1548 lượt xem

IP được viết tắt từ (INTERNATIONAL PROTECTION) là tiêu chuẩn bảo vệ quốc tế. IP được định nghĩa bởi IEC(International Electrotechnical Commission), quy định mức độ bảo vệ của thiết bị điện từ bụi và nước.

Ý nghĩa của các con số đứng sau chữ IP

Số thứ nhất: MỨC ĐỘ CHỐNG BỤI

Chữ số đặc trưng thứ nhất

Cấp bảo vệ

Mô tả tóm tắt

Định nghĩa

0

Không có bảo vệ

-

1

Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn bên ngoài có đường kính lớn hơn hoặc bằng 50 mm

Vật dò, viên bi đường kính 50 mm, không được lọt hoàn toàn1)

2

Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn bên ngoài có đường kính lớn hơn hoặc bằng 12,5 mm

Vật dò, viên bi đường kính 12,5 mm, không được lọt hoàn toàn1)

3

Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn bên ngoài có đường kính lớn hơn hoặc bằng 2,5 mm

Vật dò, viên bi đường kính 2,5 mm, không được lọt hoàn toàn1)

4

Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn bên ngoài có đường kính lớn hơn hoặc bằng 1,0 mm

Vật dò, viên bi đường kính 1,0 mm, không được lọt hoàn toàn1)

5

Bảo vệ chống bụi

Không ngăn ngừa hoàn toàn sự xâm nhập của bụi nhưng lượng bụi xâm nhập chỉ ở mức vừa phải để máy điện vẫn làm việc thỏa đáng

6

Kín bụi

Không có bụi xâm nhập

Số thứ 2 : MỨC ĐỘ CHỐNG NƯỚC

Chữ số đặc trưng thứ hai

Cấp bảo vệ

Mô tả tóm tắt

Định nghĩa

0

Không có bảo vệ

-

1

Bảo vệ chống giọt nước rơi thẳng đứng

Giọt nước rơi thẳng đứng không gây ảnh hưởng có hại

2

Bảo vệ chống giọt nước rơi thẳng khi vỏ nghiêng đi 15o

Giọt nước rơi thẳng đứng không gây ảnh hưởng có hại khi vỏ nghiêng một góc 15o về cả hai phía của phương thẳng đứng

3

Bảo vệ chống tia nước

Nước rơi dưới dạng tia nước ở góc đến 60o  cả về hai phía của phương thẳng đứng không gây ảnh hưởng có hại

4

Bảo vệ chống tóe nước

Nước bắn tóe vào vỏ từ mọi hướng không gây ảnh hưởng có hại

5

Bảo vệ chống phun nước

Nước được phun vào vỏ theo mọi hướng không gây ảnh hưởng có hại

6

Bảo vệ chống phun nước mạnh

Nước được phun dưới dạng luồng mạnh vào vỏ từ mọi hướng không gây ảnh hưởng có hại

7

Bảo vệ chống ảnh hưởng của ngâm nước tức thời

Nước không được xâm nhập vào vỏ ngoài với lượng có hại khi vỏ bị ngâm nước tạm thời trong điều kiện tiêu chuẩn về áp suất và thời gian.

8

Bảo vệ chống lại ảnh hưởng của ngâm nước liên tục

Nước không được xâm nhập vào vỏ ngoài với lượng có hại khi vỏ bị ngâm nước liên tục trong điều kiện được thỏa thuận giữa nhà chế tạo và người sử dụng nhưng khắc nghiệt hơn điều kiện đối với chữ số đặc trưng là 7

Ví dụ: Trên đèn ghi IP 65: Chữ số thứ nhất (6) nói lên độ bảo vệ chống bụi thâm nhập, chữ số thứ 2 (5) nói lên độ bảo vệ chống sự thâm nhập từ nước của vòi phun.